Flemming Andersen  Fruegaard  Lejrvej 6  3500 Værløse tlf. 44480252    fruegaard@post6.tele.dk

Velkommen til Fruegaad, vi er en multivirksomhed, som udfører mange forskellige serviceydelser,græsslåning ,snerydning,renovering af grusveje og stier,pasningsaftaler landbrug,forpagtning af landbrugsjord,derudover driver vi vores eget landbrug som består af Hesselgård og Fruegaard, samt en del forpagtninger.